/

Welkom bij Proefboerderij Rusthoeve

Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve (Rusthoeve)  is een akkerbouw bedrijf gevestigd op Noord-Beveland (Zeeland) aan de voet van de Zeelandbrug te Colijnsplaat.

Rusthoeve faciliteert onderzoek en demonstraties in akkerbouw– en groentegewassen  op het gebied van o.a. rassen, bemesting en ziektebestrijding. Sinds enkele jaren vormt de beproeving en demonstratie van nieuwe innovatieve technieken een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden, te denken valt aan GPS en Remote Sensing.

 

Agenda

woensdag 31 oktober 2018 - Bodemdag 2018 (reservedatum 7 november)

 

 

 

 

Tijdstip:        

Ochtendprogramma:           Inloop vanaf 8.30 uur, start 9.00 uur

Middagprogramma:             Inloop vanaf 13.00 uur, start 13.30 uur

Locatie:          Proefboerderij Rusthoeve,

                        Noordlangeweg 42, 4486 PR te Colijnsplaat, 0113-693000

Op 31 oktober 2018 organiseren de partners van ‘Leve(n) de Bodem’ wederom in samenwerking met CZAV en Schoon Water Zeeland de Bodemdag.Het belang van goed bodembeheer is door de extreme weersomstandigheden gedurende het teeltseizoen weer benadrukt. Waar we geen invloed hebben op de hoeveelheid neerslag en de mogelijkheden om te kunnen beregenen zijn er wel maatregelen die we kunnen nemen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op extreem weer. Tijdens de Bodemdag gaan we daarom in op de mogelijkheden om de organische stof te verbeteren, mogelijke klimaatmaatregelen en methoden van watervoorziening. Daarnaast is er een demonstratie groenbemester onderwerken en extensieve grondbewerking.

Let op: er wordt een vast informatief programma aangeboden waarvan de starttijden steeds vaststaa.

We zien u graag tegemoet op de Bodemdag!!

Programma:

Ochtend programma  ontvangst om 8.30 uur met koffie en thee in de schuur van Rusthoeve.

                                    Aansluitend rondgang rond de verschillende demonstratievelden

Middagprogramma     ontvangst om 13.00 uur met koffie en thee in de schuur van Rusthoeve.

Aansluitend rondgang rond de verschillende demonstratievelden

Veld 1:             Demonstratie soorten groenbemesters, organische stofvoorziening en bodemleven, door CZAV.

Veld 2:             Klimaatmaatregelen, infiltratie en BodemIdee, door CLM en Delphy        

Veld 3:             Beschikbaarheid zoet water, subirrigatie (o.a. peilgestuurde drainage) en druppelirrigatie, door ZLTO en Delphy

Veld 4:             Demonstratie onderwerken groenbemester en extensieve bewerking (o.a. ondieper ploegen) met verschillende machines, door Delphy

 

dinsdag 6 november 2018 - Lokaal Textiel

Binnen het project ‘Growing a green future’ werken we aan het verkennen en ontwikkelen van nieuwe kansen binnen de biobased economy. Dit alles met als doel om fossiele en chemische grondstoffen te vervangen door akkerbouwproducten als grondstof. Er zijn al best wat stappen gezet, zo zijn er bijvoorbeeld op het gebied van bouwmaterialen mooie ontwikkelingen.

Ook op het gebied van textiel zien we een stijgende interesse bij consumenten in producten en textiel van natuurlijke oorsprong.  Hoe kunnen we met de Vlaamse en Nederlandse textielsector inspelen op deze trends? En mogelijk dan ook de lokale teelt stimuleren.

Wij zouden ook op dit thema graag een bijdrage leveren, en onderzoeken wat wij kunnen doen om in Nederland en Vlaanderen geproduceerd textiel van lokale grondstoffen weer te laten groeien.

Wilt u ons daarbij helpen?

Op 6 november organiseren we een ‘inspiratiesessie’ met als doel om lokaal geteeld textiel een duwtje in de goede richting geven. Voor meer informatie, neem contact  op met cvansluijs@proefboerderij-rusthoeve.nl

 

 

donderdag 15 november 2018 - Naar een klimaatbestendige akkerbouw!

Het klimaat is aan het veranderen en dat merken we in de akkerbouw. In het voorjaar manifesteerden stortbuien zich in zuidwest Nederland. Deze extreme wateroverlast zorgde ervoor dat gewassen opnieuw gezaaid en gepoot moesten worden. Daarna werd het droog en hadden we meerdere temperatuurrecords te verwerken. Temperaturen van meer dan 25 en 30 graden kwamen regelmatig en langdurig voor. 
Misoogsten van uien, fijne sortering, doorwas in aardappelen, matige suikerbieten en hoge kosten van beregening. Veel problemen stapelen zich nu op.
Wat kunnen we in de toekomst verwachten en hoe denken we ons hier tegen te wapenen?
Deze vragen staan centraal op het symposium ‘Naar een klimaatbestendige akkerbouw 2025’.
Hier zullen we aan verschillende aspecten aandacht schenken: teelttechniek, veredeling, beschikbaarheid zoet water, opslag zoet water, bodem en meer.
U bent van harte welkom om samen met ons bij te dragen aan een oplossing
We hebben een programma met inleidingen van onder andere: LTO Nederland, Wageningen UR, Rabobank Nederland.

Deelname is gratis, maar opgave is verplicht via c.vanoers@delphy.nl

Slide 2
Slide 2
Slide 2
Slide 2
Slide 2