/

Welkom bij Proefboerderij Rusthoeve

Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve (Rusthoeve)  is een akkerbouw bedrijf gevestigd op Noord-Beveland (Zeeland) aan de voet van de Zeelandbrug te Colijnsplaat.

Rusthoeve faciliteert onderzoek en demonstraties in akkerbouw– en groentegewassen  op het gebied van o.a. rassen, bemesting en ziektebestrijding. Sinds enkele jaren vormt de beproeving en demonstratie van nieuwe innovatieve technieken een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden, te denken valt aan GPS en Remote Sensing.

Nieuws

Veldbezoeken Innovatieve Drainage op 24 juni 2024:

In het project ‘Samenwerken voor zoet water – innovatieve drainage demonstreren, monitoren en evalueren’ testen we verschillende vormen van innovatieve drainage in de praktijk. Er zijn drie proefvelden aangelegd bij akkerbouwbedrijven met verschillende drainagemethoden op poelgronden. Twee percelen in Kerkwerve hebben dubbele, peilgestuurde drainage en een perceel in Dreischor heeft anti-verziltingsdrainage aangelegd.

Welke locatie wilt u bezoeken?
Op maandag 24 juni kunt u de systemen in het veld te bekijken. U kunt hierbij kiezen voor een bezoek aan het systeem met dubbele drainage (bedoeld voor het ‘oogsten’ van zoet drainagewater) of het antiverziltingsdrainage systeem (bedoeld voor het laten groeien van de zoete regenwaterlens in de bodem). Experts van Acacia Water en Deltares gevenuitleg over de systemen en tonen resultaten van de metingen.

Tevens zal Delphy een toelichting geven over peilgestuurde drainage op uw bedrijf.

Aanmelden is verplicht en kan door een email te sturen naar: cvansluijs@proefboerderij-rusthoeve.nl. Geef hierbij duidelijk aan welke locatie u wenst te bezoeken.

Agenda

donderdag 29 augustus 2024 - Uiendag 2024-Save the date!

De voorbereidingen voor de Uiendag zijn inmiddels gestart, alvast van harte welkom op donderdag 29 augustus.

Lokatie Proefboerderij Rusthoeve, Colijnsplaat 

Uien Innovatie en Kennis Centrum

 

Slide 2
Slide 2
Slide 2
Slide 2
Slide 2