/

Biologische Landbouw in Zeeland

Binnen dit project wordt gewerkt aan het verduurzamen van de plantaardige teelten in Zeeland door kennis rond de voorwaarden voor omschakeling en de ontwikkeling van biologische landbouw, op het primaire bedrijf en de periferie daaromheen, te vergroten. Dit wordt gedaan door het identificeren en weghalen van drempels voor potentiële toetreders, kennisontwikkeling over biologische teeltmethoden en het vergroten van mogelijkheden om die duurzamere producten ook (regionaal) te vermarkten.