/

Robuuste Aardappel

Robuuste aardappel

Hoe gaat de akkerbouw er in de toekomst uitzien? Delphy ZW en Proefboerderij Rusthoeve willen laten zien waar de mogelijkheden en de uitdagingen liggen in de nabije toekomst.  Uitgangspunt is het telen van een gezond akkerbouwproduct met geen verliezen van mineralen of andere stoffen naar het milieu. Maar ook dat we onze productie op niveau moeten houden zowel op gebied van opbrengst maar ook van kwaliteit.  De toekomst is rooskleurig voor een zero emissie akkerbouw maar de weg er naar toe vol ontdekkingen. Samen met de sector en de gehele keten willen Delphy en Proefboerderij Rusthoeve deze uitdaging aangaan.

Naar zero emissie.

Als koepel kijken we naar duurzame ontwikkelingen op bouwplan niveau en naar mogelijkheden die meer op het bedrijfsniveau staan. Hierbij kan gedacht worden aan b.v. bodem, maar ook aan toepassing van duurzame energie. Daaronder proberen we met verschillende partijen in verschillende teelten stappen te zetten. Als eerste nemen we u mee in de aardappelen.

De aardappel vormt een belangrijk gewas in het Zuidwestelijk bouwplan. De vraag naar Nederlandse akkerbouwproducten zal in de komende jaren stijgen. Momenteel stijgen de prijzen van de aardappelen en graan. De teelt van aardappelen is voor akkerbouwers, zeker in Zuidwest Nederland, een waardevolle teelt. Niet alleen voor de teler maar ook voor handelshuizen en verwerkers, de gehele keten is hier aanwezig en kan waarde toevoegen aan het product.

Tegelijkertijd zijn er ook uitdagingen. Zo is de maatschappelijke druk op de landbouw groot, en hebben we ook te maken met vaker extreem weer.

Bijna 77.000 hectare consumptie aardappelen zorgen voor de binnenlandse markt en de export naar het buitenland. Daarnaast is het duidelijk dat we steeds zuiniger met grondstoffen moeten zijn, meer  waaronder mineralen maar ook zeker met water. Ook werken aan biodiversiteit verdient onze aandacht. Daarom willen Delphy en Rusthoeve bouwen aan ‘een robuuste aardappel’.

 

Het doel:

Opzet van een aardappelteeltsysteem waarbij met minimale input (gewasbeschermingsmiddelen en mineralen) gestreefd wordt naar maximale opbrengst. Tevens wordt gekeken naar zuinige omgang met andere grondstoffen zoals water.

Wat gaan we doen:

Omdat het om een systeemaanpak gaat, worden er proeven aangelegd op verschillende oogpunten uit de teelt. In de afbeelding hieronder vindt u de positionering van dit onderzoeksprogramma.

 

Kennisoverdracht:

Kennisoverdracht staat centraal. Kennisoverdracht is de start van gedragsverandering. In totaal gaat het om een zestal proeven die ingrijpen op verschillende momenten in de teelt. Deze proeven zijn gelegen op Proefboerderij Rusthoeve. Op 30 augustus 2023 wordt op de boerderij en het perceel de Aardappelvelddag georganiseerd.  Op deze dag willen we met groepen telers langs de onderwerpen gaan zoals vermindering van kunstmatige stikstof, optimaliseren van de gewasbescherming en duurzame start van het teeltseizoen en hier toelichting geven. Gezien de ontwikkelingen geschetst in de inleiding is het van belang dat alle stakeholders hier betrokken worden, opdrachtgevers, afzet, maar ook overheid, beleidsmakers en natuurorganisaties.

Interesse?

Neem contact met ons op!

Proefboerderij Rusthoeve, Eelco Boot:

+31 6 57885809 /  eelcoboot@proefboerderij-rusthoeve.nl

 

Delphy Akkerbouw ZW, Dominique Cammaert:

+31 6 51229704 / d.cammaert@delphy.nl