/

Op Weg naar meer Biodiversiteit door Gewasdiversiteit

Het project ‘Op weg naar meer biodiversiteit door gewasdiversiteit in Zeeland’ wil door het verhogen van de gewasdiversiteit, de biodiversiteit in Zeeland verhogen. Hierbij worden verschillende maatregelen getest, aangeboden en geïmplementeerd op akkerbouwbedrijven zoals, strokenteelt, niet-kerende grondbewerking, mengteelten, verhoogde graanstoppels, maaibeleid,  alarmsystemen voor wild, innovatief gebruik van groenbemesters ten behoeve van biodiversiteit, verhoging nestgelegenheden van vogels,

Hiermee meer op een praktische manier vorm te geven aan het begrip natuur inclusieve landbouw.

Meer info